Medicinsk Yoga

MediYoga är ett mycket effektivt verktyg för självläkning.

Ett kraftfullt redskap mot stress, högt blodtryck, smärta, utbrändhet, depression, ångest, hjärtproblem, nack- och ryggproblem, andningssvårigheter, huvudvärk, migrän, sömnbesvär, fibromyalgi och ont i leder och muskler.

ALLA, barn som äldre, sittande på stol eller liggande, kan göra ett MediYoga pass som innehåller enkla kroppsställningar, rörelsemönster, andningstekniker, mantra (ljud) och meditation. Inga förkunskaper behövs. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Korta enkla yogapass med djupverkande meditation för att skapa helhet och balans.

Det är inte ”akrobatisk” yoga utan enkla sköna tekniker med stora resultat.

I yogisk terapi är ett grundläggande element att sjukdom är symptom på en underliggande balans. För att ett genuint läkande ska äga rum måste alla delar; kropp, sinne och själ inkluderas. MediYoga handlar om att på olika sätt återskapa balans i dessa delar och behandla hela människan på många olika nivåer och arbeta med kroppens olika system samtidigt. 

  Medicinsk yoga påverkar:

Andning och lungor

Muskulaturen

Matsmältningsapparaten

Körtelsystemet

Lymfsystemet

    Nervsystemet och hjärnan     

Yoga är ett av våra äldsta system för hälsa och balans. Flera hundra miljoner utövare av yoga finns i hela världen. Yoga betyder union av kropp, sinne och själ. Den har funnits i ca 5 000 år och är ursprungligen från Indien. Yoga är absolut ingen religion, men vad jag anser en holistisk träningsform som kan ge bra resultat om man praktiserar den regelbundet!

Medicinsk Yoga är en terapeutisk form, som utgår från Kundalini yoga, men också integrerar ayurveda, den indiska läkekonsten och traditionell kinesisk medicin.

I Sverige har IMY, Institutet för Medicinsk Yoga, som startades av Göran Boll, sedan 1996 bedrivit kliniska och terapeutiska studier. IMY utbildar instruktörer, terapeuter och lärare i Medicinsk Yoga. Medicinsk yoga har lärts ut på bl.a. Astra Seneca, Postgirot och flera hundra av Sveriges största och kända företag. 

Sedan den första ryggstudien 1998 har forskning och utövning skett på Karolinska Institutet. En studie med Medicinsk Yoga som sekundär prevention vid hjärtinfarkt på Danderyds sjukhus 2008-09 ledde det till att sjukhuset började behandla sina hjärtinfarkt patienter med Medicinsk Yoga i januari 2010 och använder yoga som en reguljär del av rehabiliteringen av sina hjärtpatienter. På många andra sjukhus utövas det också Medicinsk Yoga i rehabilitering av sina patienter för stroke och högt blodtryck. Karolinska Institutet fortsätter att bedriva forskning om ryggen och Karolinska Universitetssjukhuset forskar på yoga om hjärtsvikt och även Danderyd sjukhus forskar vidare om yogans positiva inverkan på oss människor. Jag är utbildad Medicinsk Yoga Instruktör sedan våren 2011 och startade med Mediyoga kurser sedan hösten 2011.

MediYoga är fantastiskt tycker jag, och ett bra komplement till min praktik!